[4] Collection(s) PCMath à Nantes CRDM

Titre Périodique ISSN Etat de Collection Lacunes
Numerical functional analysis and optimization PCMath PCAuv 0163-0563

Vol. 1 (1979) - Vol. 7 n° 1 (1984-85)
Vol. 7 n° 4 (1984-85) - Vol. 11 (1990-91)

Vol. 7 n° 2,3 (1984-85)

Nanta mathematica 0077-2739

Vol. 2 n° 1 (1968) - Vol. 13 n° 1 (1980)

Vol. 2 n° 2 (1968)

Notices of the American Mathematical Society PCMath - Colref PCRA PCAuv 0002-9920

n° 9 (1955) ->

n° 10 (1955) - n° 12 (1955)
n° 14 (1955)
n° 16 (1956) - n° 18 (1956)
(1957)
Vol. 5 n° 1 (1958)
Vol. 9 n° 7 (1962)
Vol. 11 n° 7 (1964)
Vol. 35 n° 9 (1988)
Vol. 36 n° 1 (1989)
Vol. 36 n° 4 (1989)
Vol. 41 n° 10 (1994)
Vol. 55 n° 11 (2008)
Vol. 55 n° 8 (2008)
Vol. 58 n° 11 (2009)
Vol. 61 n° 1 (2014) - Vol. 61 n° 2 (2014)

Natural language engineering Unica 1351-3249

Vol. 6 n° 3 (2000) - Vol. 7 n° 2 (2001)
Vol. 7 n° 4 (2001) - Vol. 22 n° 1 (2016)
Vol. 22 n° 3 (2016) ->