[11] Collection(s) PCMath à Paris - MIR Jussieu

Titre Périodique ISSN Etat de Collection Lacunes
Quadrature 1142-2785

Vol. 1 (1989) - Vol. 96 (2015)

Vol. 2 (1990)
Vol. 22 (1995)

Quaestiones mathematicae 0379-9468

Vol. 1 n° 1 (1976) - Vol. 19 n° 2 (1996)

Qualitative theory of dynamical systems PCMath 1575-5460

Vol. 1 n° 1 (1999) - Vol. 16 n° 3 (2017)

Vol. 7 n° 1 (2008)
Vol. 11 (2012)

Quantum topology PCMath - Colref 1663-487X

Vol. 1 n° 1 (2010) ->

Quarterly journal of mathematics PCMath - Colref 0033-5606

Série Série I : Vol. 1 (1930) - Vol. 20 (1949)
Série Série II : Vol. 1 (1950) ->

Quarterly journal of mechanics and applied mathematics PCMath 0033-5614

Vol. 15 n° 1 (1962) - Vol. 29 n° 4 (1976)
Vol. 41 n° 1 (1988) - Vol. 67 n° 4 (2014)

Vol. 65 n° 2 (2012)

Quarterly journal of pure and applied mathematics -

Vol. 1 (1857) - Vol. 50 (1927)

Quarterly of applied mathematics PCMath - Colref 0033-569X

Vol. 1 n° 1 (1943) ->

Vol. 54 n° 3 (1996)

Qüestiió. Quaderns d'estadística, sistemes, informàtica i investigació operativa Unica 0210-8054

Vol. 5 n° 1 (1981) - Vol. 15 n° 1 (1991)

Vol. 6 n° 1 (1982)
Vol. 11 n° 4 (1987)
Vol. 12 n° 4 (1988)
Vol. 13 n° 4 (1989)
Vol. 14 n° 4 (1990)

Questions and answers in general topology PCMath 0918-4732

Vol. 2 n° 1 (1984) - Vol. 25 n° 2 (2007)

Queueing systems PCMath Unica 0257-0130

Vol. 1 n° 1 (1986) - Vol. 87 n° 4 (2017)

Vol. 70,71,72 (2012)