[12] Collection(s) PCMath à Paris - MIR Jussieu

Titre Périodique ISSN Etat de Collection Lacunes
Quadrature 1142-2785 Vol. 1 (1989) - Vol. 96 (2015)
Vol. 2 (1990)
Vol. 22 (1995)
Quaestiones mathematicae 0379-9468 Vol. 1 n° 1 (1976) - Vol. 19 n° 2 (1996)

Qualitative theory of dynamical systems PCMath 1575-5460 Vol. 1 n° 1 (1999) - Vol. 16 n° 3 (2017)
Vol. 7 n° 1 (2008)
Vol. 11 (2012)
Quantum topology PCMath - Colref 1663-487X Vol. 1 n° 1 (2010) ->

Quarterly journal of mathematics PCMath - Colref 0033-5606 Série Série I : Vol. 1 (1930) - Vol. 20 (1949)
Série Série II : Vol. 1 (1950) ->

Quarterly journal of mechanics and applied mathematics PCMath 0033-5614 Vol. 15 n° 1 (1962) - Vol. 29 n° 4 (1976)
Vol. 41 n° 1 (1988) - Vol. 67 n° 4 (2014)
Vol. 65 n° 2 (2012)
Quarterly journal of pure and applied mathematics - Vol. 1 (1857) - Vol. 50 (1927)

Quarterly journal of pure and applied mathematics PCMath 1549-6724 Vol. 1 n° 1 (2005)

Quarterly of applied mathematics PCMath - Colref 0033-569X Vol. 1 n° 1 (1943) ->
Vol. 54 n° 3 (1996)
Qüestiió. Quaderns d'estadística, sistemes, informàtica i investigació operativa Unica 0210-8054 Vol. 5 n° 1 (1981) - Vol. 15 n° 1 (1991)
Vol. 6 n° 1 (1982)
Vol. 11 n° 4 (1987)
Vol. 12 n° 4 (1988)
Vol. 13 n° 4 (1989)
Vol. 14 n° 4 (1990)
Questions and answers in general topology PCMath 0918-4732 Vol. 2 n° 1 (1984) - Vol. 25 n° 2 (2007)

Queueing systems PCMath Unica 0257-0130 Vol. 1 n° 1 (1986) - Vol. 87 n° 4 (2017)
Vol. 70,71,72 (2012)