Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Unica

Notice

p-issn : 1013-8978 p-ppn : 037963244 1850 - 1918 Imprimé
Abrégé : Denkschr. Kais. Akad. Wiss., Math.-Nat.wiss. Kl.
Langue : Allemand
Éditeur commercial : Wien: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. - Austria
Dernière mise à jour : 03 Avr 2019

États de collections dans les bibliothèques

Historique