Buletin ştiinţific - Academia Republicii Populare Române. A, Matematică, fizică, chimie, geologie, geografie, biologie, ştiinţe tehnice şi agricole Unica

Notice

p-issn : 1220-1553 p-ppn : 038228017 1949 - 1949 Imprimé
Abrégé : Bul. ştiinţ. - Acad. Repub. Pop. Rom., A Mat. fiz. chim. geol. geogr. biol. ştiinţe teh. agric.
Langue : Roumain
Périodicité : Autre
Éditeur commercial : Bucureşti : Editura Academiei R.P. Române. - Romania
Dernière mise à jour : 03 Avr 2019

États de collections dans les bibliothèques

Historique