Studii şi cercetări ştiinţifice - Academia R.P. Române. Filiala Cluj. Seria I, Ştiinţe matematice, fizice, chimice şi tehnice Unica

Notice

p-issn : 1220-269X p-ppn : 058120858 1954 - 1955 Imprimé
Abrégé : Stud. cercet. ştiinţ. - Acad. R.P. Rom., Fil. Cluj, Ser. I Ştiinţe mat. fiz. chim. teh.
Langue : Roumain
Périodicité : Trimestriel
Éditeur commercial : Cluj : [s.n.] - Romania
Dernière mise à jour : 03 Avr 2019

États de collections dans les bibliothèques

Historique