Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Technische Wissenschaften Unica

Notice

p-issn : 0515-8907 p-ppn : 037132849 1954 - 1954 Imprimé
Abrégé : Sitz.ber. Dtsch. Akad. Wiss. Berl. Kl. Tech. Wiss.
Langue : Allemand
Éditeur commercial : Berlin: Akad.-Verl.. - Germany
Dernière mise à jour : 03 Avr 2019

États de collections dans les bibliothèques

Historique