Buletinul ştiinţific şi tehnic al Universităţii Tehnice din Timişoara. Seria matematică-fizică PCMath - Colref SUDOC ?..

Notice

p-issn : 1222-4030 p-ppn : 03823422X 1991 - 1995 Imprimé
Abrégé : Bul. ştiinţ. teh. Univ. Teh. Timiş., Ser. mat.-fiz.
Langue : Roumain
Romania
Périodicité : Semestriel
Éditeurs commerciaux :

Timişoara : Universitatea Tehnică din Timişoara

Dernière mise à jour : 04 Mar 2024

États de collections dans les bibliothèques

Historique