Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2, Wiadomości Matematyczne

Notice

p-issn : 0373-8302 p-ppn : 039536955 1955 - 2008 Imprimé
Abrégé : Rocz. Pol. Tow. Mat., 2 Wiad. Mat.
Langue : Polonais
Éditeur commercial : Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1 Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne 2 - Poland
Dernière mise à jour : 03 Avr 2019

États de collections dans les bibliothèques

Historique